Archives

Skibobs.eu – order and contact


Frýdecká obchodní s.r.o.
Id.No.:25387391
Tax No.:CZ25387391
Address:Tržní 23, Frýdek-Místek, 738 01
Executive manager:Ivan Sopko
Phone:+420 736 614 390
e-mail:info@skibobs.euDo not hesitate and ask us your questions. 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Verification code: captcha

Skibob – video

Výjezd na svah 

– Na pomě nebo kotvě
 


– Na sedačceZákladní posed na skibobu
 


Zatáčení 
 


Brzdění
 
Jizda carvením
 Driftování
  

Skibobs.eu – objednávka a kontakt


Frýdecká obchodní s.r.o.
IČO:25387391
DIČ:CZ25387391
Sídlo:Tržní 23, Frýdek-Místek, 738 01
Jednatel:Ivan Sopko
Tel:+420 736 614 390
e-mail:info@skibobs.eu


Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi dotazy. 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Kontrolní kód: captcha

Skibob – doporučení a rady

V této sekci se vám pokusíme odpovědět na vaše nejčastější otázky ohledně skibobů.

1. Jak vybrat skibob?

Důležitou roli při každé koupi hraje bezesporu cena. Při koupi skibobu je ale neméně důležité, vzít v úvahu i další kritéria, abychom předešli zklamáni, které by mohlo nastat po první odjezděné sezóně.

Robustnost a pevnost rámu
Je to základní předpoklad pro bezpečnou jízdu, protože je to právě rám, který výrazně ovlivňuje jízdní vlastnosti skibobu jako celku. V případě, že se pod vámi bude skibob za jízdy vlnit a kroutit, nebudete se cítit bezpečně, a ani naplno nevyužijete technických možností skibobu. Tento problém může nastat u výrobců, kteří se snaží snížit váhu skibobu za každou cenu. K dosažení tohoto cíle využívají například příliš tenké nesvařované trubky pro konstrukci svých rámů, různé plastové rychlospojky a plastové díly. (Výrobci závodních skibobů se budou snažit přiblížit váhu skibobu co nejvíce k 23 kg limitu. Výrobci rekreačních skibobů naproti tomu vycházejí z předpokladu, že rekreačnímu jezdci nejde ani tak o zdolání rychlostního rekordu té či oné sjezdovky, jako spíše o radost z jízdy a pohodlí při manipulaci se skibobem. Proto se snaží váhu skibobu co nejvíce srazit dolů.) Je ale nutné nalézt vhodný kompromis mezi váhou, únavovou pevnosti (životností) a tuhosti rámu. Kromě samotné konstrukce a geometrie rámu tak pochopitelně záleží také na materiálu, z něhož je rám vyroben, neboť jednotlivé materiály se od sebe liší nejen váhou, ale především fyzikálními vlastnostmi.

Protože existuje jistá podobnost mezi jízdním kolem a skibobem, můžete se u různých značek skibobů  setkat s rámy vyrobenými ze stejných materiálů, které se používají v cyklistice.

Hi-Ten ocel – Dnes tuto ocel nacházíme již jen u těch nejlevnějších rámů. Hi-Ten ocel je pevná, ale zároveň velmi těžká. Rámy vyrobené z této oceli jsou poměrně náchylné ke korozi a to i přes nezbytnou povrchovou úpravu.

Dural – Označují se takto různé slitiny hliníku. Samotný hliník je velmi měkký, a proto se k výrobě rámů musí používat jeho slitiny. Dural je asi třikrát lehčí než ocel. Ovšem je také méně pevný. Pro získání stejné pevnosti jako u ocelových rámů by trubky musely být třikrát silnější, což by ale mělo za následek navýšení hmotnosti. Proto se na výrobu rámů používají duralové trubky s větším průměrem, případně zploštělé, čímž se získá pevnost blížící se pevnosti ocelového rámu při zachování nízké hmotnosti. Velkou nevýhodou duralu je však fakt, že dural je relativně křehký a časem v něm vlivem opakovaného namáhání dochází ke strukturálním změnám, které mají za následek lom. (Proto například v segmentu BMX kol a Freestyle BMX kol stále převládají rámy z Cr-Mo oceli.)
V současnosti se hliníkové rámy kol vyrábějí převážně ze dvou druhů hliníkové slitiny – ze slitin 6061T6, 7020T6, případně 7005T6. (7005T6 je obdobou 7020T6, nepatrně se odlišující chemickým složením. Značka T6 označuje způsob tepelného zpracování. Konkrétně u označení T6 jde o rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí, neboli vytvrzování na maximální pevnost.) 7020T6 dosahuje mnohem vyšších pevnostních hodnot oproti 6061T6 (cca o 20 %).
Trubky vyrobené ze slitiny 7020T6 je nutné po výrobě tažením tepelně upravit, aby se uvolnilo vnitřní pnutí. To se provádí rozpouštěcím žíháním a přirozeným stárnutím. Rozpouštěcí žíhání se obvykle provádí při teplotách 450 °C až 575 °C po dobu přibližně 6 až 10 hodin a mělo by být zakončeno rychlým ochlazením. Poté začnou trubky při pokojové teplotě přirozeně stárnout (vytvrzovat se) s postupným nárůstem pevnosti, a to tím více, čím delší doba uběhne od jejich rozpouštěcího žíhání. Přirozené stárnutí se musí u slitiny 7020T6 provádět rovněž po svařování. Při svařování dochází k tepelnému ohřevu trubek v okolí svaru, tím dochází ke strukturním změnám, které mají za následek změnu mechanických vlastností (změkčení a sníženi pevnosti). Aby materiál získal zpět své původní vlastnosti garantované normou, musí se nechat při pokojové teplotě přirozeně zestárnout. Během prvních sedmi dnů po svaření materiál nabude 90 % pevnosti, zbylých 10 % pak získá do dvou až třech týdnů od svaření, a to při teplotě okolí. Toto nese výhody nejen při výrobě rámu, ale i při následném pozáručním servisu v případě oprav.
Slitina 6061T6 nabývá původních mechanických vlastností po svaření umělým stárnutím, kdy je procesu návratu na původní mechanické vlastnosti nutno dosáhnout ohřevem. Svařenec je nutné při předepsané teplotě a času (např. 170 °C až 180 °C po dobu 8 hodin) nechat uměle zestárnout, aby bylo zpět dosaženo požadované meze pevnosti. Proces umělého stárnutí je energeticky i časově náročný a je nutné dbát předepsaných hodnot a časů. Tato vlastnost slitiny 6061T6 následně omezuje i opravy rámů z důvodu nedosažitelnosti zařízení pro proces umělého stárnutí.

Cr-Mo ocel – Dražší rámy se dnes vyrábějí z chrom-molybdenové oceli. Jsou svařeny z trubek o dvojí tloušťce stěn (tzv. double butted), kdy ve střední části trubky je tloušťka stěny tenčí a na krajích, kde je trubka více namáhána, naopak silnější. Rámy z Cr-Mo oceli jsou tužší a pobírají nerovnosti terénu lépe než hliníkové rámy. Rovněž únavová pevnost je u Cr-Mo oceli výrazně lepší než u duralu. Mírnou nevýhodou je trochu vyšší váha, i když dobře provedený rám může svou váhou směle konkurovat rámu duralovému.

Karbon – Uhlíkový kompozitní materiál je pětkrát lehčí než ocel a má šestkrát větší pevnost. Výborně pohlcuje vibrace. Má téměř nulovou únavovou křivku, což, laicky řečeno, znamená, že materiál téměř nestárne, a neměl by tedy dosloužit následkem lomu.
I karbon má však své nevýhody. Jednou z nich je vysoká cena. Tou druhou, a mnohem závažnější, je fakt, že při výrobě karbonového rámu je velmi důležité, jakým směrem jsou vedena vlákna, jejich počet, v jakém poměru je uhlíková pletenina a pryskyřice, která je pojivem materiálu, nebo počet vrstev pleteniny. To vše určuje, jak a v jakých částech bude rám pružný a pevný. Směr uhlíkových vláken v rámu určuje i jeho odolnost vůči nárazům. Přestože jsme si uvedli, že karbon má téměř nulovou únavovou křivku, největší slabinou karbonu je zranitelnost jeho povrchu. Rámy z karbonu jsou poměrně háklivé na mechanické poškození, a pokud přijde náraz z jiného směru, než na jaký je rám konstruovaný, nemusí to rám přežít. Typickou situací bývá zasažení trubky rámu odstřeleným kamenem nebo boční náraz. Při takovém poškození je karbon v podstatě neopravitelný.
A protože riziko, že při své jízdě „položíte“ skibob takzvaně „na bok“, je mnohem vyšší než u jízdního kola, domníváme se, že karbon není vhodným materiálem pro rám skibobu.

Titan – Titan by byl naprosto ideálním materiálem pro naše účely. Titanový rám je velice lehký, a přitom se jeho pevnost blíží oceli. Je odolný vůči korozi a materiálové únavě. Titan má především schopnost absorpce nárazů a tvarovou paměť, což je jeho největší předností. Pokud se rám nějakým nárazem lehce ohne, často se vrátí do své původní polohy, aniž by v místě nárazu zůstalo nějaké vyhnutí. Rozhozená stavba nebo ohnuté trubky na titanovém rámu prostě neexistují. Pokud dojde k silnému nárazu a rám například přejede auto, jsou jen dvě možnosti: buď je rám zcela zničen, anebo vydrží. Titan je ovšem velmi drahý a náročný na zpracování. Špičkovou technologii si nemohou dovolit malé dílny. Příprava je pracná, drahá a často vyžaduje i několikaletý výzkum. Tomu musí odpovídat i zázemí. Pro práci s titanem je nutné přesně dodržet složitý technologický postup. Proto titanové rámy vyrábí jen několik málo firem, které ovládají práci s tímto materiálem. Většina výrobců čerpá ze svých znalostí nabytých při práci v leteckém průmyslu. Dá se říct, že zkušenosti výrobce jsou rozhodujícím faktorem pro výslednou kvalitu titanového rámu. Rámy se vyrábějí zpravidla na objednávku, ručně a v malých sériích, a proto je jejich cena velmi vysoká.

Na základě výše popsaných vlastností jednotlivých materiálů a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se skibob ponejvíce podobá BMX kolu jsme se rozhodli vyrábět rámy pro naše skiboby z Cr-Mo oceli. 

Nastavitelné odpružení podle váhy jezdce
Podobně jako u kol je odpružení důležitou součástí skibobu. Jsou výrobci, kteří se tváří, že jedno nastavení odpružení (jedna tuhost) je plně uspokojující. Ale opravdu si myslíte, že stejná tuhost odpružení bude vyhovovat jak ženě, vážící 57 kg, tak muži vážícímu 100 kg? Většina plynových, olejových či vzduchových tlumičů umožňuje alespoň několikastupňovou tuhost pružení. Pokud je ale tlumení provedeno pomocí gumového nebo pryžového silentbloku (pružiny), není možné tuhost odpružení nastavit. Je prostě pevně daná bez ohledu na vaši váhu a potřebu. 

Náklady na údržbu
Jednoduchá a robustní konstrukce skibobu zajišťuje minimální nároky na údržbu a servis. Čím více složitých mechanismů či plastových nebo pryžových dílů náchylných k prasknutí, tím vyšší náklady na jejich opravu. Náhradní díly lze jistě zakoupit, ale za jakou cenu?

Pozor na kutily
V poslední době se vyskytly na internetu nabídky různých samozvaných kutilů a garážových výrobců, kteří nabízejí kusovou výrobu skibobů na míru. (Tento problém se ovšem týká rovněž amatérských nadšenců nabízejících výrobu různých lehocipedů, speciálních biků nebo koloběžek.) Kromě toho, že cena takových výrobků je mnohem vyšší než cena našeho výrobku a v řadě případů se dokonce vyrovná i ceně špičkového závodního stroje, bychom také rádi upozornili na některá nebezpečí s tímto spojená. Především se jedná o nedodržení stanovených postupů při výrobě. Většina amatérských výrobců se dopouští chyb hned na začátku výrobního procesu, kdy zvolí nevhodný materiál na výrobu rámu.
K tomuto kroku jsou kutilové často přinuceni skutečností, že koupit kusově požadované trubky z vhodného materiálu, jako je Cr-Mo 4130, Al 7020T6 nebo Al 6061T6, je v dnešní době velmi složité. Ve většině případů je nutné tento materiál objednat z Asie, kde svou výrobu přesunula většina významných výrobců z oboru cyklosportu, a to v množství, které si příležitostný výrobce nemůže finančně dovolit. Proto se většina těchto hobby výrobců uchyluje k různým alternativám. Často z nouze volí trubky buď z naprosto obyčejné ocele nebo z nevhodné hliníkové slitiny, která svými mechanickými vlastnostmi neodpovídá požadavkům na skibob. Z toho pak pramení další chyby ve výrobě, zejména v oblasti svařování. Svařování hliníku, nerezu nebo Cr-Mo ocele je všeobecně náročné na dodržení správného technologického postupu. Je nutné dodržet správný způsob předehřevu, parametry svařování, následný způsob vytvrzení atd. Svářeč musí mít práci s těmito materiály dokonale vžitou, a je nejlepší, pokud je práce s konkrétním materiálem jeho hlavní pracovní náplní. V opačném případě je pak výsledek neslavný.
Nejsou ojedinělé případy, kdy takový nadšenec koupí ve velkoskladu první duralovou trubku, která se mu zalíbí a která mu padne pod ruku, a aniž by znal přesné složení oné hliníkové slitiny, dá se do stavby svého stroje. Nařezané trubky pak zanese ke svému známému, který zase sdílí podobné amatérské nadšení v oblasti svařování. Výsledkem jsou pak nevzhledné svary, neprovařený, nebo naopak propálený materiál, zkřehnutí materiálu v okolí svaru atd. Takový nadšenec pak neváhá a svůj výtvor, plně naložený obrovskou váhou, vyfotí, aby doložil celému světu, jak skvělý výrobek zhotovil. Vůbec mu přitom nevadí, že fotografie, na které jeho rám odolává obrovskému statickému zatížení, je sice na první pohled efektní, ale nic nevypovídá o tom, jak bude rám reagovat na dynamické zatížení a cyklické namáháni, což je podstatně důležitější hledisko.

Nedostatek zkušeností vede k nedostatečným výsledkům.

Tak takhle rozhodně ne!

Dalším častým nešvarem, se kterým se můžeme setkat u malých výrobců, je špatný způsob uchycení lyží. I zde můžeme najít důvod v tom, že se malý výrobce dostává s obtížemi k potřebnému materiálu, v tomto případě k originálním šroubům na vázání. A tak opět nastupuje improvizace. Výsledek můžeme vidět na obrázku, kde je vázání připevněno samořeznými šrouby, které vedou skrz skluznici lyže. Nejenže byla tímto způsobem upevnění poškozena samotná skluznice, ale navíc byla lyže oslabena a při najetí na malou nerovnost, kterou by lyže při dodržení správného technologického postupu bezproblémově zvládla, praskla.

Špatný způsob upnutí lyže vedl nejen ke znehodnocení skluznice, ale v konečném důsledku také k prasknutí celé lyže.

Čisté diletantství

Dalšími častými nedostatky u amatérských výrobců jsou například špatná geometrie rámu, špatná kvalita finální úpravy, špatná kvalita sedla (materiál i provedení), laciné „no-name“ lyže…
Nechceme pochopitelně všechny malé výrobce „házet do jednoho pytle“, ale je třeba mít se na pozoru. Jde především o vaši bezpečnost a zdraví.

2. Mám si koupit originál footski?

Footski jsou minilyže, které má jezdec připevněny na nohách a pomáhají tak jezdci udržovat stabilitu na skibobu. Minilyže jsou podle pravidel FISB povinnou součásti výbavy skibobisty (ostatně bez minilyží sotva můžete vyjet se skibobem na vrchol svahu pomocí pomy nebo kotvy). Tyto footski je možné připnout na převážnou většinu klasických sjezdových bot (lyžáků). Délka našich footski je 55 cm, šířka 88 mm. Tyto lyže nemají žádný poloměr vykrojení, a jsou tedy zcela rovné. Opět jde o profi footski používané naší reprezentací. Cena našich footski je 2500,- Kč. 

Footski from Skibobs.eu

Footski od Skibobs.eu

Víme, že někteří naši zákazníci místo originál footski používají starší sjezdové lyže, které si jednoduše zkrátí uřezáním a přimontují na ně vázání. Samozřejmě, nemůžeme naše zákazníky nutit, aby si koupili naše originální footski, ale jsme přesvědčeni, že investice 2500,- Kč se více než vyplatí. Vezměte prosím v úvahu, že originál footski nemají žádný poloměr vykrojení. Je to proto, aby se při jízdě chovaly neutrálně, protože skibobové lyže již nějaký poloměr mají. Pokud tedy někdo pouze zkrátí sjezdové lyže (bavíme se zde pochopitelně o carvingových lyžích), pak tyto už svůj větší či menší poloměr mají a při jízdě se tedy již nechovají neutrálně. I kdyby se vám ještě někde v bazaru podařilo sehnat starší klasické sjezdové lyže bez carvového vykrojení, pak je zde další velmi důležitý důvod, proč si pořídit originál footski. Tímto důvodem je jejich tloušťka 14 mm v celé délce lyže (55 cm). Proto tyto lyže vydrží neskutečnou zátěž. Naproti tomu u sjezdových lyží se tloušťka lyže směrem ke špici výrazně ztenčuje mnohdy na pouhých 7 mm. Je tedy jasné, které lyže více vydrží.

Skibob – praktické ukázky

Začínáme na skibobu, aneb krok za krokem

1. Seznámení s minilyžemi 
Ten, kdo nemá žádné zkušenosti s lyžováním, se nejprve učí zvládnout základy jízdy na minilyžích, jako je opatrná jízda ze svahu, obloučky, zabrzdění smykem, jízda na vleku a stabilita vestoje. Toto vše zatím bez skibobu. Je to velmi jednoduchá a zábavná fáze. Jízda na minilyžích je velmi podobná jízdě na bruslích.
Ti, kdo už mají základní zkušenosti s lyžemi, se začínají učit jezdit rovnou na skibobu.
Pozor! Učení na skibobu začínejte vždy na mírném svahu!

2. Výjezd na svah
Na svahu nejste ničím omezeni a můžete použít jakýkoliv vlek, sedačku či gondolu. 
– Na pomě nebo kotvě jedeme vestoje na minilyžích a skibob máme mezi koleny opřený o stehna
 

– Na sedačce
máme skibob položený na zábraně nebo na kolenou – pokud není velký provoz, zabereme takto více než jedno místo. Pokud Vás jede víc, seďte se skibobem pouze na krajních sedadlech (vlevo nebo vpravo). Skibob vždy držte alespoň jednou rukou, aby nedošlo k jeho pádu ze sedačky!


3. Základní posed na skibobu
Pohodlně se posadíme na skibob, uchopíme řídítka (jako na kole) a rozkročíme nohy. (V zatáčkách má vnitřní noha sloužit jako opora. Pokud bude naše noha příliš blízko u skibobu nebo dokonce se skibobem, nemůže poskytnout potřebnou oporu v zatáčce.) Toto je častá chyba nováčků, proto na to myslete při jízdě.

4. Zatáčení 
Jako na kole použijte řídítka, případně lehce pootočte hlavu ve směru zatáčení. Je to zcela přirozené a jednoduché. Skibob poslušně pojede tam, kam otočíte řidítka.

5. Brzdění 
Brzdíme hraněním (smykem) celého skibobu a zároveň si pomáháme i minilyžemi. Přibržďovat můžeme i pluhem či patami minilyží. Při brzdění v žádném případě nenadzvedávejte řídítka. Je zapotřebí být během jízdy i brzdění opřeni shora o řídítka. Pokud nadzvedáme řídítka, může přední lyže ztratit kontakt se sjezdovkou a hrozí položení skibobu na bok a pád.


6. Jizda carvením
Sjíždějte svah pomalými obloučky. Rychlost jízdy v carvových obloucích záleží pouze na jistotě a zkušenosti, kterou máme. Při náklonu v zatáčce by měla být osa těla jezdce v ose skibobu. (Jezdec se nemá vyklánět více ani méně než skibob. Při pohledu zepředu by měl být jezdec i skibob v jedné ose.)

7. Driftování
Prudší svahy, kde nemůžeme jet v carvových obloucích (skibob příliš zrychluje nebo není dostatek místa na sjezdovce) sjíždíme driftovávím (smykováním).


8. Posunutí těžiště 
Toto má významný vliv na ovladatelnost skibobu. Sedlo má mírné vybrání, které bude jezdci vyhovovat po většinu doby jízdy na skibobu. Vybrání v sedle je úmyslně mírné, aby jezdec mohl za jízdy posunutím zadku více dopředu nebo dozadu měnit své těžiště, a tím přizpůsobit svůj styl jízdy momentálním potřebám. Příklad: posunutí těžiště (zadku jezdce) více dopředu – tím se přenese váha více dopředu a skibob má mnohem větší ochotu zatáčet (slalom, rychlé driftování, obtížné úseky). Posunutí těžiště dozadu se používá pro rychlou sjezdovou jízdu.

9. Transport skibobu
V kufru auta, ve střešním boxu, za sedadlem řidiče. Smontovaný i rozmontovaný, záleží jenom na vás. Montáž po celkové demontáží (zvlášť rám, sedlo, tlumič a řídítka) vám zabere asi 10 minut. Není to ale vůbec zapotřebí. Doporučujeme maximálně sklopit řídítka (povolit dva šroubky) – operace na 30 vteřin.

Získejte zkušenosti a buďte se skibobem ohleduplní

Podle našich zkušeností je jízda na skibobu velmi intuitivní. Proto většina začátečníků po 2 až 4 hodinách učení se skibobem na svahu zvládá bezpečně sjet sjezdovku v průměrném tempu a rychlosti běžných lyžařů a snowboardistů. Na černou sjezdovku, prosím, na začátku raději zapomeňte a získejte jistotu a zkušenosti. 
Při jízdě na skibobu, prosím, buďte rozumní a ohleduplní. Myslete na bezpečnost svoji i ostatních okolo vás. Drtivou většinu vaší váhy nese skibob, proto jsou vaše nohy v minimální zátěži, a tak při případné srážce nehrozí takový úraz jako lyžařům či snowboardistům. Jistě byste si ale nepřáli někoho zranit ani ohrozit, což se nestane, budete-li používat zdravý rozum a řídit se pravidly provozu na sjezdovkách.

Skibob – hlavní výhody

Bezpečí – ta nejdůležitější věc u našich skibobů

U našich skibobů klademe největší důraz na kvalitu zhotovení a bezpečnost. Při vývoji našich rámů jsme se proto spojili s těmi nejlepšími odborníky v tomto oboru. Také volba správných rozměrů rámu a odpružení dodává skibobu a jeho jezdci větší komfort. Díky lyžím, které má jezdec na nohou, je maximálně eliminováno riziko převrácení.

Na skibob stačí sednout a jet

Skibob je vynikající pro ty, kdo se nechtějí věnovat řadu dnů postupnému a pomalému zdokonalování na lyžích a snowboardu. Na základě našich zkušeností víme, že začínající jezdec na skibobu zvládne po 2 až 4 hodinách učení sjet bezpečně sjezdovku v tempu průměrného sjezdaře. Může toto někdo říct o učení jízdy na lyžích či snowboardu?

Základním předpokladem není věk, ani fyzická kondice, ani zkušenosti na sjezdovce.  Stačí umět jezdit na kole (držení rovnováhy je velmi podobné jako na kole) a zvládnout základní lyžařské (bruslařské) dovednosti. Tzn. brzdění smykem a pluhem a schopnost udržet stabilitu vestoje na minilyžích pro jízdu na vleku.

Ten, kdo nemá žádné zkušenosti s lyžováním, se nejprve učí zvládnout základy, jako je opatrná jízda ze svahu, zabrzdění smykem a stabilita na minilyžích vestoje. Toto vše zatím bez skibobu. Je to velmi jednoduchá a zábavná fáze. Jízda na minilyžích je velmi podobná jízdě na bruslích.

Ti, kdo už mají základní zkušenosti s lyžemi, se začínají učit jezdit rovnou na skibobu. Zatímco při učení na lyžích či snowboardu se nevyhneme řadě pádů kvůli držení předozadní stability, u skibobu toto nehrozí, protože posed na sedle je velmi jistý. Na skibobu máte kontakt se sjezdovkou na 3 až 4 místech – dle stylu jízdy (dvě minilyže a dvě lyže na skibobu).

Skibob rovná se pohodlí

Každý, kdo byl tři dny na lyžích či snowboardu, ví, jak dokážou bolet svaly. Toto na skibobu nehrozí. Je to dáno tím, že se při jízdě na skibobu pohodlně sedí. Nohy se pomocí lyžiček pouze „vezou“ po sněhu a pomáhají udržovat balanc a stabilitu při jízdě. Skibob from Skibobs.euDíky tvaru sedla, které připomíná sedlo motorky, je samotná jízda na skibobu dokonce mnohem pohodlnější, než jízda na kole. Jezdec na skibobu není v tak výrazném předklonu jako na kole, takže ani jeho záda tolik netrpí. Proto si na skibobu dokážete užít i týdenní ježdění, aniž byste večer měli problém vyjít do schodů. Toto ocení nejenom rekreační sportovci, ale také ti, kteří mají zdravotní problémy. Kolena, kyčle a páteř jsou na lyžích a snowboardu zatíženy mno-honásobně víc než na skibobu. Jak už bylo vysvětleno, váha vašeho těla je “na skibobu“, zatímco nohy se pouze volně vezou na sněhu. Kdo se může na svahu zastavit a pohodlně se kochat  krásnými pohledy? Pouze vy, protože sedíte na pohodlném sedle potaženém pravou kůží. No, a když se pokocháte nebo počkáte na ty z vaší skupiny, kteří vyznávají tradiční jízdu na lyžích nebo snowboardu, až si konečně odpočinou a naberou síly, můžete znovu do akce! 

Se skibobem bez omezení

Skibob je zvlášť vhodný pro všechny milovníky zimních radovánek, kteří se ze zdravotních důvodů (problémy s koleny, kyčlemi či páteří, amputace dolní končetiny atd…) nemohou věnovat jízdě na lyžích nebo snowboardu vůbec nebo v rozsahu, na který bývali dříve zvyklí. A těch není málo.

Na základě zkušeností víme, že lidé, kteří měli kvůli zdravotním potížím s koleny problém lyžovat půl dne, s úsměvem zvládli několikadenní sjíždění alpských sjezdovek v sedle skibobu.

Skibob, to jsou především nové zážitky

Skibob je vynikajícím prostředkem pro všechny stávající lyžaře a snowboardisty, kteří touží poznat nové zážitky a možnosti zábavy na sněhu.

Na skibobu budete zkrátka originální

Rádi poutáte pozornost? I kdybyste byli oblečeni jenom v bílém, na skibobu vás opravdu nikdo nepřehlédne.

Skibob – více o skibobu

Co je vlastně skibob?

Skiboby jsou jedním z mnoha způsobů sjíždění zasněžených kopců.
Jezdec sedí na skibobu a se sjezdovkou je v kontaktu díky dvěma lyžím uchyceným na skibobu za sebou v jedné stopě (přední je řiditelná) a kratším lyžičkám připevněným na chodidlech (footski).

Trocha historie

První zmínka o skibobu se datuje k roku 1892, kdy si Američan Stevens nechal patentovat první skibob. V padesátých letech 20. století Rakušan E. Brenter doplnil skibob lyžičkami upevněnými k nohám jezdce. Díky tomu získal jezdec další dva kontaktní body se sjezdovkou, což významně zvýšilo bezpečnost jízdy na skibobu. Minilyže jsou jen o něco málo delší než bota, díky čemuž je eliminováno riziko zaseknutí lyže a následné fraktury nohy. Původně byly skiboby jednou z mála metod, jak se lidé s nemocnými koleny mohli věnovat alpskému lyžování, ale brzy si získaly popularitu i mezi zdravými jedinci. V roce 1961 byla založena Mezinárodní federace skibobistů – FISB. Ta v současné době sídlí v Mnichově a sdružuje asi 20 národních skibobových svazů, z nichž asi k nejvýznamnějším patří svazy Rakouska, České republiky, Německa, Švýcarska, Francie, USA, Kanady, Velké Británie a Polska. Od roku 1967 se každý rok koná MS a v posledních letech rovněž seriál Světového poháru. Soutěží se v disciplínách jako sjezd, slalom, obří slalom, super G a paralelní slalom.
Čeští závodníci patřili a patří mezi absolutní světovou špičku, což potvrzuje například 22 medailí z MS a ME Aleny Hrbkové (roz. Hanouskové), 29 titulů mistryně světa Ireny Francové-Dohnálkové a 30 titulů z MS plus 10 vítězství v konečném hodnocení Světového poháru Aleny Housové.

Skibob from Skibobs.eu

Rychlostní rekordy

Zajímavou a samostatnou kategorii skibobového sportu tvoří pokusy o vytvoření rychlostního rekordu na tzv. flying kilometru. Jde o extrémně nebezpečnou disciplínu. Při těchto pokusech se najde co nejstrmější a nejdelší sjezdovka. Pak se sníh uhladí a upěchuje do co nejlepší formy. To se obvykle provádí ručně, neboť sjezdovka je natolik prudká, že to znemožňuje použití jakékoli mechanizace. Když je terén konečně vhodně upraven, umístí se (většinou na spodní úsek tratě) dvě elektronické měřicí brány ve vzdálenosti 500 metrů od sebe. Cílem je projet se skibobem maximální rychlostí úsek mezi těmito bránami. Čas potřebný k projetí měřeného úseku se propočtem převede na km/h. To celé musí závodník zopakovat ještě ve druhém pokusu. Výsledky se pak zprůměrují. V současné době je hodnota světového rychlostního rekordu na skibobu 204 km/h. U lyží pak 251 km/h.
Pokud si lámete hlavu nad tím, proč je mezi světovým rekordem na lyžích a na skibobu takový rozdíl v prospěch lyží, pak vězte, že to není způsobeno ničím jiným než délkou použitých lyží. Čím delší lyže, tím rychleji jedete. A lyžaři v této disciplíně používají mnohem delší lyže, než jaké mohou být použity u skibobu.

Výstroj jezdce (podle FISB)

Jezdec používá jednostopý řiditelný skibob, který musí být vybaven přední řiditelnou lyží a v její stopě následující zadní lyží. K povinné výstroji patří 2 minilyže, které se upevňují na nohy závodníka. Skibob i minilyže mohou být zhotoveny z libovolného materiálu. Pro všechny disciplíny dospělých a dorostenců má skibob stanovenou maximální délku 230 cm s přípustnou odchylkou do 5 cm a váhu nejvýše 23 kg plus 0,5 kg tolerance. Pro věkovou skupinu žactva je stanovena délka skibobu maximálně 230 cm a jeho váha nesmí přesáhnout 13 kg. Délka lyžiček pro všechny disciplíny a věkové skupiny je stanovena jednotně na nejvyšší možnou světlou délku 55 cm při toleranci 5 cm. Ke zvýšení váhy skibobu je zakázáno použít jakékoliv dodatečné závaží a ani závodník nesmí kromě obvyklého oblečení používat nic ke zvýšení své váhy, například olověnou vestu apod. K povinné výstroji závodníka patří podle FISB uzavřená přilba. Pro slalom a paralelní slalom lze použít přilbu neuzavřenou.

Doporučená výbava

Podobně jako u lyžování nebo snowboardingu tvoří základ vhodné oblečení s nepromokavými kalhotami, kvalitní helma a do ní pasující lyžařské brýle a lyžařské rukavice. Doporučujeme si rovněž pořídit bederní chránič páteře. Vhodné jsou rovněž pojistné řemínky, které zabráni ujetí minilyží například při jejich nasazování, a zámek na kolo, kterým si skibob zajistíte proti odcizení, když se budete chtít občerstvit v lyžařském středisku. Osvědčila se i malá brašnička na rám kola. Do té si můžete během svého dovádění na skibobu odložit doklady, klíče od auta, případně další věci, které by vám uschované v kapsách během jízdy zbytečně překážely.

Skibobs.eu – modely

Skibob svou konstrukcí a způsobem jízdy ponejvíc připomíná BMX kolo. Z této podobnosti vychází filozofie naší koncepce. Využít a spojit nejnovější poznatky z oboru cyklo (speciálně ze segmentu BMX) a z oblasti lyžování a skibobů.

Pečlivě volené průměry rámových trubek, optimální úhel hlavové trubky, optimální délka vrchní rámové trubky, čistá a jednoduchá linie rámu, dokonalé svařené spoje, to vše zajišťuje dokonalou funkčnost rámu našeho skibobu.

Inženýři, kteří se podíleli na vývoji konstrukce našeho skibobu, patří k naprosté světové špičce ve svém oboru.

Celá řada komponentů na našem skibobu je vyráběna pomocí přesného obrábění na CNC strojích. Výrobu lyží pro náš skibob jsme svěřili renomované firmě s dlouholetou zkušeností, jejíž lyže se rozhodla využívat rovněž česká skibobová reprezentace a část německé lyžařské reprezentace. Sedla našich skibobů jsou ručně vyrobená a šitá z pravé kůže, případně ze speciální hi-tech textilie používané rovněž u závodních motocyklových sedlech. Řídítka, hlavové složení, představec, gripy, tlumič sedla, to vše jsme volili s ohledem na kvalitu, vaši bezpečnost a pohodlí.
Díky našemu zodpovědnému přístupu, spolupráci s opravdovými odborníky a našim téměř dvacetiletým zkušenostem v oblastech kovovýroby, metalurgie a sportu vznikl skutečně špičkový výrobek.

Přestože jsou naše skiboby určeny primárně amatérským nadšencům, splňují veškerá kritéria FISB (Mezinárodní skibobová federace). 

Skibob from Skibobs.eu

Skibob od Skibobs.eu

Skibob from Skibobs.eu

Skibob od Skibobs.eu

Skibob from Skibobs.eu

Skibob od Skibobs.eu

Technická specifikace skibobu:
Váha:11,2 kg
Materiál:Kombinace nerez oceli a zušlechtěné chrom-molybdenové oceli.
Řídítka:Kvalitní BMX řídítka, kvůli vyššímu posedu, aby nezatěžoval páteř
Tlumič:Olejový tlumič s možností nastavení tuhosti podle stylu jízdy a váhy jezdce. Maximální zdvih tlumiče 8cm.
Lyže:SKIBOBS PTS je velmi kvalitní lyže s dřevěným jádrem, triaxial, délky 100 cm, rádius 8m, 117x86x99 mm
SKIBOBS PROFI CARBON (absolutně totožné lyže, na kterých jezdí profi jezdci naší České reprezentace. Tyto lyže nepřipouští žádný kompromis). Délka 100cm, rádius 11,5m, 89x70x81 mm
Hlavové složení:Špičkové hlavové složení Ahead 1″1/8 se zapouzdřenými ložisky
Gripy:Příjemné gripy s locking rings
Představec:Odlehčený Alu BMX představec
Sedlo:Ručně dělané kožené čalouněné sedlo nebo z hi-tech materiálu používaného na motocyklových sedlech. 
Rám:SB 01 (velikost S a M nastavitelné pro výšku 155-175 cm) 
nebo rám
SB 02 (velikost L a XL nastavitelné pro výšku 180-200 cm)
Barevné provedení skibobů:

Máte na výběr ze dvou krásných metalizovaných barev (modrá nebo vínově červená) a luxusní matně černé.

Součástí dodávky nejsou footski. Jde o minilyžičky, které má jezdec připevněné na nohách. Tyto footski je možné připnout na drtivou většinu klasických sjezdových bot (lyžáků). Délka těchto lyží je 55 cm, šířka 88 mm. Tyto lyže nemají žádný poloměr vykrojení, a jsou tedy zcela rovné. Opět jde o profi footski používané naší reprezentací. Cena našich footski je 2500,- Kč.