Skibob – hlavní výhody – box

Technologie

Skibob svou konstrukcí a způsobem jízdy ponejvíc připomíná BMX kolo. Z této podobnosti vychází také filozofie naší koncepce.